İLETİŞİM 2. Organize San. İşgem Müd. No: 12 Yeşilyurt / MALATYA (0422) 502 14 31 [email protected]
Analiz Künyesi

Akreditasyon No: AB-1574-T

Akreditasyon Tarihi: 04.06.2021

Revizyon Tarihi / No: 16.06.2023 / 01

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek’te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.